Følg med på vår Facebookside for en oversikt over hva som skjer fremover på Villmarkscamp.